Medlemsskab

MEDLEMSSKAB

Opnåes ved indbetaling af 100 kr. til 7890-3404685 eller ved kontant betaling til et af vore arrangementer. Medlemsskab gælder et år fra udstedelsen. Kvittering gælder som medlemskort og forevises ved det enkelte arrangement.


ENTRÉ

Priser er angivet under omtalen af det enkelte arrangement. For unge under 25 år er entréen ved jazzklubbens egne arrangementer kr. 30,00.
Skive Jazzklub | Jeppe Aakjærsvej 6, 7800 Skive